Kolega kolegai

„Niekas nežino tiek daug, kad negalėtų pasimokyti iš kitų, ir niekas nežino tiek mažai, kad negalėtų pamokyti kitus“.

Daniel Reyes

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Projekto „Pasirengimas įgyvendinti kompetencijomis grįstą atnaujintą matematikos bendrąją programą“ metu parengta metodinė medžiaga:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos matematikos mokytoja Vilija Šileikienė kartu su savo mokiniais paruošė matematinių formulių , taisyklių plakatus 5–12 klasėms.

Plakatai 5–12 klasėms

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vykdydami projekte „Matematikos metodika: retrospektyvos ir aktualijos“ suplanuotas veiklas, projekto dalyviai suskaitmenino ir paruošė naujam gyvenimui leidinius:

Visus leidinius rasite čia <<<.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jau kelerius metus Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos atstovas yra kviečiamas dalyvauti Vilniaus Universiteto studijų programos ,,Matematikos ir informatikos mokymas“ Bakalauro darbų gynimo komisijoje.

2014 m. birželio 5 d. bakalauro darbų gynime aukščiausią įvertinimą gavo studentės Asta Galbogytė, apgynusi darbą ,,Emocijų ir elgesio sutrikimų turinčių vaikų ugdymas“ (vadovas – prof. dr. E. Stankus), ir Gerda Šidlauskytė, apgynusi darbą ,,IKT naudojimo patirtis mokant stereometrijos“ (vadovas – doc. dr. E. Mazėtis). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LMMA, vykdydama Švietimo bendruomenių asociacijų stiprinimo programų finansavimo 2014 metais konkurso programą, sukvietė matematikos  mokytojus kartu ieškoti naujų matematikos mokymo(si) tobulinimo galimybių. Mokytojai parengė metodinę medžiagą, kurioje yra realaus gyvenimo konteksto probleminiai uždaviniai, uždavinių sprendimai ir vertinimo instrukcijos.

Metodinė medžiaga „Matematikos probleminiai uždaviniai“. 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dalės Mališauskienės, Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos matematikos mokytojos, įspūdžiai  iš Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto, finansuojamo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, kvalifikacijos tobulinimo programos „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra” mokymų „Projektų valdymas“ .

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rimo Norvaišos, VU Matematikos ir informatikos instituto vyriausiojo mokslo darbuotojo, pranešimas LMMA konferencijoje

 „Abstraktaus mąstymo elementų ugdymas mokykloje: siekiamybė ar iliuzija?“ .

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2012 m. Lietuvos matematikos mokytojų asociacija vykdė projektą ,,Informacinių komunikacinių technologijų panaudojimo matematikos pamokoje galimybių studija“. Studijoje Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos matematikos mokytojas Antanas Apynis pristatė elektroninę mokomąją medžiagą mokytojams ,,Geogebra“, kurią mokytojai gali naudoti ruošdamiesi pamokoms ir mokydami mokinius.

GeoGebra 4.0 mokomoji medžiaga

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Eduardas Juška, Vilniaus Jėzuitų gimnazijos matematikos būrelio vadovas, sudarė ir išleido uždavinių rinkinį 5-8 kl. mokiniams.

Neįmanomų uždavinių pratybos – jau yra 4 dalys

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2010 m. Lietuvos matematikos mokytojų asociacija vykdė Ugdymo plėtotės centro remiamą projektą ,,Pakoreguotų vidurinio ugdymo matematikos bendrųjų programų projekto teikiamų galimybių mokyti loginio mąstymo būdų sklaida“. Vienas iš projekto uždavinių buvo – parengti mokytojų mokymo medžiagą Matematikos vidurinio ugdymo bendrųjų programų pasirenkamojo modulio ,,Logikos įvadas“ įgyvendinimui. Mokytojų mokymo medžiagą parengė Dr. Gintautas Bareikis, VU Matematinės informatikos katedros docentas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rimo Norvaišos, VU Matematikos ir informatikos instituto vyriausiojo mokslo darbuotojo, straipsnį „Matematika ir jos reikšmė Lietuvos mokslui bei kultūrai“ .

Straipsnio autorius dėsto pirmo kurso VU studentams matematinę analizę ir susiduria su tuo, kad studentams nepaprastai sunku suvokti matematikos pagrindus. Nors dauguma jų labai to nori. Tam yra objektyvių priežasčių, kurios minimos straipsnyje: šiuolaikinė matematika gerokai nutolo nuo mokyklinės matematikos. Šis tekstas turėtų padėti suprasti mokyklinės matematikos dėstymo metodikos naujų pokyčių būtinumą. Rimas Norvaiša siūlo ieškoti kelių bandant mažinti skirtumą tarp mokyklinės matematikos ir šiuolaikinės matematikos, tobulinant pirmąją (mokyklinę). Jis teigia: ,,Jei nebandysime, tai ir nelaimėsime“ ir kviečia matematikos mokytojus tame darbe aktyviai dalyvauti.