Apie LMMA

Mūsų turtas – intelektualinis potencialas.

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2011 m. Nr.5 (305)

 

Asociacijos nariai gali būti matematikos mokytojai, dėstytojai ir kiti švietimo sistemoje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurių darbas susijęs su matematikos mokymu ir asmenys, kurie suinteresuoti matematikos mokymu.

Nariu neribotą laikotarpį laikomas asmuo, raštu pareiškęs norą tapti asociacijos nariu, sumokėjęs stojamąjį įnašą ir mokantis nario mokestį.

Norintys tapti asociacijos nariais, užpildykite nario anketą.

NARIO  ANKETA