Apie LMMA

Mūsų turtas – intelektualinis potencialas.

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2011 m. Nr.5 (305)

Misija, kurią vykdome

Lietuvos Matematikos Mokytojų Asociacijos misija – garantuoti aukščiausią matematikos mokymo lygį Lietuvos mokyklose, kelti mokytojų kūrybiškumą, suteikti mokytojams galimybę semtis žinių bei dalintis savomis užsienyje.

Asociacijos nariai gali būti matematikos mokytojai, dėstytojai ir kiti švietimo sistemoje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurių darbas susijęs su matematikos mokymu ir asmenys, kurie suinteresuoti matematikos mokymu.

Norintys tapti asociacijos nariais, užpildykite nario anketą ir sumokėkite stojamąjį bei nario mokestį.

Išrašas iš LMMA įstatų patvirtintų 2019 m. sausio 26 d.

20. Asociacijos narys pašalinamas iš Asociacijos, kai nesilaiko šių įstatų ar nemoka nario mokesčių daugiau kaip tris metus (nebūtinai iš eilės). Sprendimą dėl pašalinimo iš Asociacijos priima Asociacijos valdyba.

Sąskaita