Matematinio ugdymo bendrojo ugdymo mokykloje gairės

Matematinio ugdymo gairės   pristatytos  LMD konferencijoje 2013m. birželio 20 dieną.

Matematikos brandos egzaminų (mokyklinio ir valstybinio) programų projektas.