LMMA projektas „Pasirengimas įgyvendinti kompetencijomis grįstą atnaujintą matematikos bendrąją programą“

Įgyvendinant LMMA projektą „Pasirengimas įgyvendinti kompetencijomis grįstą atnaujintą matematikos bendrąją programą”:

Daugiau naudingos informacijos rasite NŠA parengtame metodiniame leidinyje
Metodinis leidinys, skirtas tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti