LMMA organizuotas seminaras

2021 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos matematikos mokytojų asociacija, vykdydama projektą „Abiturientų ir jų mokytojų matematinių kompetencijų plėtojimas parengiant ir taikant/naudojant skaitmeninę matematikos mokymo(si) medžiagą“ organizavo dalykinį metodinį seminarą „Apie pagalbą abiturientams rengiantis matematikos brandos egzaminui“ (8 akad. val.) Lietuvos matematikos mokytojams nuotoliniu būdu. 

Pažyma apie dalyvavimą seminare 2021-08-24