LMMA vykdomo projekto rezultatai (2021-07-05)

Rezultatų aprašymas

  • Įvykdytos 7 viešos nuotolinės 2 akad. val. trukmės matematikos konsultacijos Abiturientams didesnėse grupėse (per 30 mokinių):

2021-04-29 – Geometrija: teorija, faktai, principai, metodai (dalyvavo 435 dalyviai)

2021-05-06 – Planimetrijos uždaviniai (71 dalyvis)

2021-05-13 – Stereometrijos uždaviniai (123 dalyviai)

2021-05-20 –Vektoriai (87 dalyviai)

2021-05-27 – Kombinatorika (102 dalyviai)

2021-06-03 – Tikimybės (67 dalyviai)

2021-06-10 – Statistika (32 dalyviai)

  • Įvykdytos 9 nuotolinės konsultacijos Abiturientams mažesnėse grupėse (nuo 10 iki 15 mokinių); mokytojai konsultavo iš anksto užsiregistravusius ne savo mokinius savo laisvu laiku, vienos konsultacijos trukmė 1–2 akad. val.

Reflektuodami apie šių konsultacijų naudingumą abiturientai parašė: „labai buvo naudinga, viską labai suprantamai ir nesudėtingai paaiškina mokytojai“, „mokytoja noriai ir neskubėdama aiškino uždavinius ir jų sprendimą. Pasiūlė net pratęsti šiek tiek konsultaciją, kad daugiau pažiūrėti ir paaiškinti. Paklausus pačių paprasčiausių klausimų nepuolė sakyti, jog tai jau turėjo būti išmokta per tiek metų“.

  • Įvykdytos daugiau negu 100 konsultacijų Abiturientams mažesnėse grupėse (nuo 10 iki 30 mokinių); mokytojai konsultavo savo mokinius savo laisvu laiku, vienos konsultacijos trukmė 1–4 val.; dauguma konsultacijų vyko „gyvai“, nedidelė dalis – nuotoliniu būdu.
  • 2021 m. gegužės – birželio mėn. buvo vykdomas Abiturientų konsultavimas el. paštu abiturientai@gmail.com
  • 2021-05-17 nuotoliniu būdu vyko pirmasis dalykinis ir metodinis seminaras 11–12 klasių matematikos  mokytojams  „Apie pagalbą Abiturientams rengiantis matematikos brandos egzaminui“.

Dalyvavo 99 mokytojų. Seminaro trukmė – 6 val.

  • 2021 m. gegužės – birželio mėn. buvo rengiama matematikos VBE programą atitinkanti skaitmeninė mokymo(si) medžiaga „Ruoškimės matematikos VBE – prisiminkime, pakartokime, apibendrinkime”, padedanti pakartoti ir susisteminti vidurinio ugdymo matematikos sričių „Geometrija” ir „Kombinatorika, tikimybės ir statistika” kursą.

Suteikta vieša prieiga naudotis  rengiama skaitmenine matematikos mokymo medžiaga abiturientams ir mokytojams – parengtos dalys viešinamos Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos internetinėje svetainėje  http://mif.vu.lt/lmma/