Kvietimas dalyvauti projekte

Gerbiami Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos nariai,

kviečiame prisidėti prie asociacijos iniciatyvos teikti pagalbą abiturientams dėl COVID 19 pandemijos atsiradusiems mokymo(si) praradimams kompensuoti. Planuojame parengti mokymo(si) medžiagą „Pasiruoškime matematikos VBE – prisiminkime, pakartokime, apibendrinkime“, kuri apims šias matematikos sritis:

  1. Geometrija (planimetrija ir stereometrija).
  2. Kombinatorika, tikimybės ir statistika.
  3. Skaičiai, skaičiavimai, reiškiniai. Lygtys, nelygybės ir jų sistemos.
  4. Funkcijos ir analizės pradmenys.

Kviečiame apsispręsti ir prisijungti prie komandų, kurios ruoš medžiagą mokiniams ir padės ją pristatyti kolegoms. Pradinį medžiagos variantą turėtume parengti dar šiais mokslo metais. Dalyvavusiems rengiant mokymo(si) medžiagą bus išduota LMMA patvirtinta pažyma.

Pasirinkite Jums artimiausią matematikos sritį ir iki kovo 24 d. 12.00 val. praneškite apie savo apsisprendimą elektroniniu paštu lmma.valdyba@gmail.com nurodydami lentelėje (lentelė atsisiuntimui čia <<<) surašytus duomenis.

Vardas, pavardė

Darbovietė Kvalifikacinė kategorija Elektroninis paštas Telefono Nr.

Matematikos sritis, kurioje norite dirbti

           
           

 

Asociacijos valdyba