NEATSIŽVELGTA Į MATEMATIKOS MOKYTOJŲ PRAŠYMĄ

Lietuvos matematikos mokytojų asociacijai NŠA prašymu pateikus mokytojų nuomonę dėl 2020–2021 m. m. PUPP organizavimo ir vykdymo, asociacijos atstovai buvo pakviesti į susitikimą su NŠA darbuotojais. Susitikimas įvyko vasario 5 d. Susitikime asociacijos atstovams buvo pranešta, kad nebus atsižvelgta į mokytojų praktikų prašymą organizuoti matematikos PUPP patikrinimą birželio pradžioje. Asociacija savo prašymą grindė įžvalgomis, kad numatytu matematikos PUPP laiku balandžio pabaigoje mokiniai nebus spėję išnagrinėti 10 klasės kurso – juk iki mokslo metų pabaigos dar bus likę du mėnesiai.
Kviečiame matematikos mokytojus organizuoti matematinį ugdymą atsižvelgiant į matematikos bendrąją programą, neskubinant dešimtokų, kad mokiniai įsisavintų nagrinėjamus klausimus ir susikurtų gerus pamatus tolesniam mokymuisi.