DĖL 2020–2021 MOKSLO METŲ MATEMATIKOS PAGRINDINIO ELEKTRONINIO NUOTOLINIO VYKDYMO INTRUKCIJOS PROJEKTO

Lietuvos matematikos mokytojų asociacija subūrė darbo grupę (vadovė – V. Bugailiškytė), kuri išnagrinėjo ir apsvarstė Nacionalinės švietimo agentūros pateiktą 2020–2021 MOKSLO METŲ MATEMATIKOS PAGRINDINIO ELEKTRONINIO NUOTOLINIO VYKDYMO INTRUKCIJOS projektą (toliau – Instrukcijos projektas).

Asociacija įspėjo NŠA apie planuojamą netinkamą matematikos PUPP vykdymo datą balandžio mėn., kada mokiniai nebus išmokę 10 klasės temų. Taip pat atkreipė dėmesį į PUPP rezultatų nepakankamą panaudojimą nukreipiant mokinį rinktis tinkamą vidurinio ugdymo mokymosi kursą ar mokymosi įstaigą. Pasiūlė parengti dvi atskiras instrukcijas:   PUPP nuotolinio elektroninio vykdymo instrukciją ir PUPP elektroninio vykdymo instrukciją.

 Apibendrintos įžvalgos dėl matematikos 2020–2021 m. m. matematikos PUPP organizavimo ir vykdymo, su Instrukcijos projektu susiję konkretūs klausimai, komentarai ir siūlymai  sausio 28 d. buvo  išsiųsti NŠA. NŠA pakvietė asociacijos atstovus dalyvauti pasitarime 2021 m. vasario 5 d.