DĖL PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO MATEMATIKOS BENDROSIOS PROGRAMOS PROJEKTO

Lietuvos matematikos mokytojų asociacija, tęsdama atnaujinamos Pradinio ir pagrindinio ugdymo matematikos bendrosios programos projektų nagrinėjimą, 2020 m. lapkričio mėn. antroje pusėje organizavo Lietuvos matematikos mokytojų elektroninę apklausą apie Pradinio ir pagrindinio ugdymo matematikos bendrosios programos projektą 2020-11-17, o 2021 m. sausio mėn. organizavo septynis nuotolinius susirinkimus, kuriuose buvo išnagrinėtas ir aptartas Pradinio ir pagrindinio ugdymo matematikos bendrosios programos projektas 2020-12-14 ir teikiami siūlymai dėl dokumento tobulinimo.

Siūlymus dėl dokumento tobulinimo teikė mokytojai praktikai, kt. su matematiniu ugdymu susiję asociacijos tarybos nariai, atstovaujantys įvairių Lietuvos miestų ir rajonų (Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šalčininkų, Šiaulių, Utenos, Vilniaus) matematikos mokytojams. Siūlymų autoriai: A. Ambraškienė, E. Danielienė, I. Gecevičiūtė,  K. Jasaitytė, A. Keras, G. Legotienė, G. Malakauskienė, D. Mališauskienė, R. Rudalevičienė, T. Sezemanienė, M. Skakauskienė, O. Stanevičienė, V. Šileikienė, R. Švelnikienė, A. Venclovienė, V. Viniautienė, E. Tumėnaitė. Nuomonę dėl atnaujinamos matematikos programos išreiškė Šalčininkų rajono matematikos mokytojų metodinė grupė.

Tikintis, kad mokytojų praktikų įžvalgos padės tobulinti Pradinio ir pagrindinio ugdymo matematikos bendrosios programos projektą 2020-12-14, apibendrintos pastabos ir siūlymai dėl dokumento tobulinimo sausio 27 d. buvo išsiųsti NŠA.