Specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams (5–8 klasės)

Kviečiame naudotis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro internetinės svetainės www.sppc.lt  išteklių banke patalpintais Mokytojo ir Mokinio modulių aplankais. Mokinio aplanko užduotys yra prieinamos visiems, todėl jomis gali naudotis tiek mokytojai, tiek mokiniai, tiek jų tėvai. Mokytojo aplankas yra prieinamas tik pedagogams ir yra apsaugotas slaptažodžiu, kurį mokytojai gali užsisakyti užpildę aplanko viduje esančią užklausą.

DAUGIAU SKAITYKITE ČIA.

Išteklių bankas.