Kviečia Šiaulių Didždvario gimnazija …

2017 m. vasario 10 d. 10.00 val. Šiaulių Didždvario gimnazijos aktų salėje vyks XIV matematikos ir informacinių technologijų mokytojų respublikinė mokslinė metodinė-praktinė konferencija „GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMAS MATEMATIKOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PAMOKOSE: KAIP SEKASI, KOLEGOS?“

Kvietimas