Konferencijos

Apie dalyvavimą LMMA konferencijoje

Lietuvos matematikos mokytojų ataskaitinės-rinkiminės konferencija

10-oji matematikos ir informacinių technologijų mokytojų tarptautinė metodinė – praktinė konferencija

Informacinių komunikacinių technologijų panaudojimas matematikos pamokoje

9-oji matematikos ir informacinių technologijų mokytojų respublikinė metodinė-praktinė konferencija

Įvyko LMMA konferencija „Matematikos mokymo aktualijos“

LIETUVOS MATEMATIKOS MOKYTOJŲ KONFERENCIJA

Antroji „Nordic Geogebra“ konferencija