Konferencijos

Kvietimas į nacionalinę mokslinę konferenciją

LMMA konferencija vyks 2015 metų kovo 30 d.

Konferencija ,,GERAS MOKYMAS ‒ SĖKMINGAS MOKYMASIS“

Konferencija ,,Novatoriškų iniciatyvų matematiniame ugdyme sklaida“

Kvietimas į LMMA konferenciją

LMMA organizuojama konferencija

Matematinio ugdymo bendrojo ugdymo mokykloje gairės

XI-oji matematikos ir informacinių technologijų mokytojų respublikinė metodinė-praktinė konferencija

LMD 54-oji konferencija

Kviečia Šiaulių Didždvario gimnazija