Naujienos

LMMA projektas „Ruoškimės matematikos VBE –prisiminkime, pakartokime, apibendrinkime“

Nacionalinis prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkursas.

Lietuvos moksleivių sąjungos sveikinimas

LMD seminaras

KVIETIMAS į nuotolinę konferenciją LMMA

Kvietimas į seminarą (TEV)

LMD seminaras

Kvietimas į nemokamas konsultacijas

LMMA organizuoto seminaro dalyvio pažyma

NŠA bibliotekoje – Dr. A. Zabulionio knygų kolekcija