Misija

Misija, kurią vykdome

Lietuvos Matematikos Mokytojų Asociacijos misija – garantuoti aukščiausią matematikos mokymo lygį Lietuvos mokyklose, kelti mokytojų kūrybiškumą, suteikti mokytojams galimybę semtis žinių bei dalintis savomis užsienyje.

Švietimo ir mokslo ministro padėka asociacijai

LMMA atnaujinti leidiniai

Vykdydami projekte „Matematikos metodika: retrospektyvos ir aktualijos“ suplanuotas veiklas, projekto dalyviai suskaitmenino ir paruošė naujam gyvenimui leidinius:

Visus leidinius rasite čia.

 

SVEIKA VASARA

MM3

Dienos aiškios, smaragdiškai žalios,
Maudos saulė stikliniam upely…
Atrodo, esi vasarėlės širdy
Ir kiekvieną jos tvinksnį girdi.

(V. Bladykaitė)

 
Naujienos

Dėl neatidėliotinų darbų mokinių mokymosi pažangos efektyvesniam užtikrinimui

2016 m. Balandžio 5 d.

2015 m. birželio 11 d. LR Prezidento kanceliarija, Mokyklų tobulinimo asociacija ir Nacionalinis švietimo lyderystės forumas inicijavo diskusiją „Kaip pasiekti geresnės ugdymo kokybės?“

Diskusijos dalyviai sudarė prioritetinių darbų sąrašą, kad būtų užtikrintas sutelktos veiklos tęstinumas. Siekiant sukonkretinti darbus dėl mokinių mokymosi pažangos, diskusijos organizatorių iniciatyva susibūrusi grupė iš praktikų, tyrėjų ir švietimo politikos formuotojų parengė pasiūlymus mokinių mokymosi pažangos efektyvesniam užtikrinimui. 

Pasiūlymai dėl mokinių mokymosi pažangos

Diskusijos „Kaip pasiekti geresnės ugdymo kokybės?“ organizatoriai kviečia Jus prisidėti prie šių  pasiūlymų įgyvendinimo  ir dirbti dėl visa apimančio, lygiomis galimybėmis grįsto, kokybiško ugdymo unikaliems vaikų gebėjimams plėtoti.

Skelbiami LMMA atnaujinti leidiniai

2016 m. Kovo 22 d.

Vykdydami projekte „Matematikos metodika: retrospektyvos ir aktualijos“ suplanuotas veiklas, projekto dalyviai suskaitmenino ir paruošė naujam gyvenimui leidinius:

 Visus leidinius rasite čia.

 

„Mokytojo TV“ kviečia

2016 m. Kovo 21 d.

2016 m. kovo 24 d. (ketvirtadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia stebėti tiesioginę vaizdo transliaciją „Retrospektyviniu žvilgsniu: Lietuvos matematikos mokytojų asociacijai – 25“.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Transliacijos tikslas – pristatyti Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos 25 metų veiklą, jos įtaką mokytojo profesiniam tobulėjimui.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę.

Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Albinai Vilimienei el. paštu albina.vilimiene@upc.smm.lt, tel. (8 5) 210 9830.

Laukiame siūlymų dėl NMPT ir NMPP

2016 m. Vasario 13 d.

Šiuo metu svarstomi Mokinių pasiekimų tyrimų ir Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (pagal Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašą taip vadinami standartizuoti testai) vykdymo tvarkos aprašų projektai.

Dokumentai

Siūlymų lauktume iki vasario 17 d. elektroniniu paštu lmma.valdyba@gmail.com .