Misija

Misija, kurią vykdome

Lietuvos Matematikos Mokytojų Asociacijos misija – garantuoti aukščiausią matematikos mokymo lygį Lietuvos mokyklose, kelti mokytojų kūrybiškumą, suteikti mokytojams galimybę semtis žinių bei dalintis savomis užsienyje.

ŠMSM padėka 2020-05

Asociacijos atsakymai dėl NŠA siūlymų

LMMA apsvarstė mokytojų asociacijoms pateiktus NŠA siūlymus (2020-12-31 ir 2020-12-14). Svarstymuose dalyvavo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės, Šalčininkų matematikos mokytojų ir Vilniaus universiteto atstovai, asociacijos tarybos nariai.

 Atsakymai dėl NŠA siūlymų čia >>>  

Daugiau skaitykite naujienose.

 
 

Atmintis gyva, nes liudija

 

 

Gyvenk, mylėk, svajok, tikėk.

Popiežius Pranciškus

 

PASAULIO MATEMATIKAI

 
Naujienos

Asociacijos atsakymai dėl NŠA siūlymų

2021 m. sausis 8 d.

Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA), vykdydama LR ŠMSM 2020 m. lapkričio 30 d. pavedimą, atlikusi įvairių interesų grupių aktualiais klausimais apklausas ir konsultacijas, pateikė galimus siūlymus (NŠA_siūlymai_2021_BE_2020-12-31) dėl 2020–2021 metų brandos egzaminų sesijos ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo. 

NŠA direktorės pranešimo skaidrės.

 Lietuvos matematikos mokytojų asociacija apsvarstė mokytojų asociacijoms pateiktus NŠA siūlymus (2020-12-31 ir 2020-12-14). Svarstymuose dalyvavo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės, Šalčininkų matematikos mokytojų ir Vilniaus universiteto atstovai, asociacijos tarybos nariai.

 Atsakymai dėl NŠA siūlymų (2021-01-06)

  1. Dėl brandos egzaminų tvarkaraščio.

Pritariame 1 arba 2 tvarkaraščio variantui.

  1. Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo.

Prašome matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą visiems dešimtokams organizuoti birželio pirmą savaitę, kadangi anksčiau gali būti nebaigtas mokymosi kursas ir mokiniai nespės pasirengti. Prioritetą teikiame patikrinimo organizavimui kontaktiniu būdu, siekiant kuo didesnio sąžiningumo atliekant užduotis. Plačiau…

KVIEČIAME IŠREIKŠTI SAVO NUOMONĘ

2020 m. lapkritis 27 d.
LMMA valdyba kviečia matematikos mokytojus išreikšti savo nuomonę apie Pradinio ir pagrindinio ugdymo matematikos bendrosios programos projektą, kurį galima rasti:
 
 

KONKURSAS

2020 m. lapkritis 15 d.
Jau paskelbtas konkursas VU matematikos BP atnaujinimui ir rekomendacijų rengimui. 
 

Taip pat paskelbtas naujesnis 1-10 klasių matematikos BP projektas, kurį galima rasti čia: 

SIŪLOME NAUDOTIS MATEMATIKOS ELEKTRONINĖMIS UŽDUOTIMIS

2020 m. spalis 27 d.

2020 metų gegužės ir rugsėjo mėnesiais dalies mokyklų II ir IV gimnazijos klasių mokiniai turėjo galimybę atlikti matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros elektronines užduotis.

II gimnazijos klasės užduotys susijusios su pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo elektroninio formato paieškomis ir jas tikslinga atlikti mokiniams, kurie 2021 metais matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis atliks elektroniniu būdu. 2021 metų kovo mėnesį bus organizuojamas dar vienas bandomųjų II gimnazijos klasės testavimų ciklas. Šio ciklo pabaigoje mokiniams bus pateikiamos užduotys, formato prasme maksimaliai artimos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotims.

IV gimnazijos klasės mokiniams siūlomos matematikos elektroninės užduotys, parengtos pagal Matematikos brandos egzamino programos reikalavimus bendrajam kursui. Užduotys aprėpia skaičių, veiksmų ir reiškinių, sinusų ir kosinusų teoremos, kvadratinių, racionaliųjų, iracionaliųjų lygčių ir lygčių su moduliu, centrinių ir įbrėžtinių kampų temas. Atkreiptinas dėmesys, kad trys matematikos testai yra skirtingi sudėtingumo, sunkumo ir apimties požiūriu.

https://www.nsa.smm.lt/2020/10/01/siulome-naudotis-lietuviu-kalbos-ir-literaturos-ir-matematikos-elektroninemis-uzduotimis-skirtomis-ii-ir-iv-gimnazijos-klasiu-mokiniams/