Dalykas - Viduramžių filosofijos tekstai (Augustinas ir Tomas Akvinietis)

2017/18 m.m. rudens semestras

2017/18 m.m. rudens semestro egzaminų sesija

Egzaminai
Nurodyta egzamino pradžia privaloma visiems studentams!
Grd. 22, 2017, Penktadienis
09:00 ‑ 10:30

Viduramžių filosofijos tekstai (Augustinas ir Tomas Akvinietis) *
G. Kurlavičiūtė, dėst.
F, 2 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Bakalauras)

304 a. (55) (FsF)

(1 sav.) - paskaita vyksta tik nelyginėmis savaitėmis

(2 sav.) - paskaita vyksta tik lyginėmis savaitėmis

* - pasirenkamas dalykas

Sutrumpinimai: