205 a. (26) FsF auditorijos užimtumas

>>>> Užimtumas sesijos metu <<<<


Rudens 2017 semestras

Laikas Pirmadienis Auditorija
09:00 ‑ 10:30

Psichologijos tyrimo metodai
K. Dragūnevičius, dėst.
V. Mikuličiūtė, dr.


P, 3 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 3 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 3 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (1 sav.)
Pogrupis: 1

205 a. (26) (FsF)
09:00 ‑ 10:30

Sveikatos psichologija
L. Bulotaitė, prof.


P, 4 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (2 sav.)

205 a. (26) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Raidos ir gyvenimo kelio sociologija *
I. Gaižauskaitė, dėst.


S, 2 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Bakalauras)

205 a. (26) (FsF)
13:00 ‑ 16:30

Psichologinis įvertinimas ir testavimas
D. Butkienė, dėst.
K. Dragūnevičius, dėst.


P, 3 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 3 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 3 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
Pogrupis: 4

P, 3 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 3 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 3 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
Pogrupis: 3

205 a. (26) (FsF)
17:00 ‑ 18:30

Psichologijos tyrimo metodai
K. Dragūnevičius, dėst.
V. Mikuličiūtė, dr.


P, 3 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 3 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 3 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (2 sav.)
Pogrupis: 3

P, 3 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 3 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 3 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (1 sav.)
Pogrupis: 2

205 a. (26) (FsF)
Laikas Antradienis Auditorija
09:00 ‑ 10:30

Rezervuota
D. Butkienė, dėst.


Rezervuota

205 a. (26) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Vaikų psichologinis konsultavimas *
A. Adler, doc.


KP, 2 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Magistras)
KP, 2 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Magistras)

205 a. (26) (FsF)
13:00 ‑ 14:30

Religijos filosofija
V. Daraškevičiūtė, dr.


RSTC, 1 kursas, 1 grupė, (RSTC, Magistras)

205 a. (26) (FsF)
15:00 ‑ 16:30

Užsienio k. (anglų k.)
S. Kontrimienė, dėst.


P, 1 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 1 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 1 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 1 kursas, 4 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
Pogrupis: 2

205 a. (26) (FsF)
17:00 ‑ 18:30

Lietuvos filosofijos istorija
M. Poškutė, dr.


F, 3 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Bakalauras)

205 a. (26) (FsF)
Laikas Trečiadienis Auditorija
09:00 ‑ 12:30

Krizių ir traumų psichologija
D. Gailienė, prof.


KP, 2 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Magistras)

205 a. (26) (FsF)
13:00 ‑ 16:30

Krizių ir traumų psichologija
D. Gailienė, prof.


KP, 2 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Magistras)
KP, 2 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Magistras)

205 a. (26) (FsF)
15:00 ‑ 16:30

Užsienio k. (anglų k.)
G. Pleikienė, dėst.


SD, 1 kursas, 1 grupė, (Socialinis darbas, Bakalauras) (1 sav.)
Pogrupis: 2

205 a. (26) (FsF)
17:00 ‑ 20:30

Krizių ir traumų psichologija
D. Gailienė, prof.


KP, 2 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Magistras)

205 a. (26) (FsF)
17:00 ‑ 18:30

Užsienio k. (anglų k.)
G. Pleikienė, dėst.


SD, 1 kursas, 1 grupė, (Socialinis darbas, Bakalauras) (2 sav.)
Pogrupis: 1

SD, 1 kursas, 1 grupė, (Socialinis darbas, Bakalauras) (1 sav.)
Pogrupis: 1

205 a. (26) (FsF)
Laikas Ketvirtadienis Auditorija
09:00 ‑ 10:30

Rezervuota
D. Butkienė, dėst.


Rezervuota

205 a. (26) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Etika *
M. Stoškus, dr.


P, 2 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 3 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 3 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 3 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (2 sav.)

205 a. (26) (FsF)
13:00 ‑ 14:30

Tyrimo planavimas
J. Buzaitytė-Kašalynienė, doc.


SD, 4 kursas, 1 grupė, (Socialinis darbas, Bakalauras)

205 a. (26) (FsF)
15:00 ‑ 16:30

Evoliucinė psichologija sem.
A. Kairys, doc.


P, 1 kursas, 4 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (2 sav.)

P, 1 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (1 sav.)

205 a. (26) (FsF)
17:00 ‑ 18:30

Vizualiosios sociologijos metodai
I. Budginaitė, dokt.
I.E. Juozeliūnienė, prof.


S, 2 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Magistras)

205 a. (26) (FsF)
19:00 ‑ 20:30

Vizualiosios sociologijos metodai
I. Budginaitė, dėst.
I.E. Juozeliūnienė, prof.


S, 2 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Magistras)

205 a. (26) (FsF)
Laikas Penktadienis Auditorija
09:00 ‑ 10:30

Asmenybės psichologija
T. Maceina, dėst.


P, 2 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 2 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 2 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (2 sav.)
Pogrupis: 2

P, 2 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 2 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 2 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (1 sav.)
Pogrupis: 1

205 a. (26) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Asmenybės psichologija
T. Maceina, dėst.


P, 2 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 2 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 2 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (2 sav.)
Pogrupis: 4

P, 2 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 2 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 2 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (1 sav.)
Pogrupis: 3

205 a. (26) (FsF)
13:00 ‑ 14:30

Disociaciniai ir psichoziniai sutrikimai *
I. Povilaitienė, dr.


KP, 1 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Magistras)
KP, 1 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Magistras)

205 a. (26) (FsF)
15:00 ‑ 16:30

Disociaciniai ir psichoziniai sutrikimai *
I. Povilaitienė, dr.


KP, 1 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Magistras)
KP, 1 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Magistras) (1 sav.)

205 a. (26) (FsF)

Rudens 2017 semestras

LaikasPaskaitaAuditorija
2017 11 25
09:00 ‑ 17:30

Rezervuota
G. Geriksaitė, stud.
Rezervuota

205 a. (26) (FsF)
2017 11 28
19:00 ‑ 20:30

Rezervuota
D. Bacevičiūtė, doc.
Rezervuota

205 a. (26) (FsF)
2017 12 02
09:00 ‑ 14:59

Rezervuota
E. Žvinytė, adm. darb.
Rezervuota

205 a. (26) (FsF)
2017 12 13
09:00 ‑ 14:59

Rezervuota
J. Mataitytė-Diržienė , dr.
Rezervuota
SP 2 k. dalykine komunikacija

205 a. (26) (FsF)
2017 12 15
15:00 ‑ 20:30

Rezervuota
E. Mažulytė, dėst.
Rezervuota

205 a. (26) (FsF)