301 a.(100) FsF auditorijos užimtumas

>>>> Užimtumas sesijos metu <<<<


Rudens 2017 semestras

Laikas Pirmadienis Auditorija
09:00 ‑ 10:30

Psichologijos studijų įvadas
R. Bliumas, doc.


GRS, 2 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Gretutinės studijos)
P, 1 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 1 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 1 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 1 kursas, 4 grupė, (Psichologija, Bakalauras)

301 a.(100) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Psichologijos studijų įvadas
R. Dirvanskienė, dr.
V. Jurkuvėnas, dr.


P, 1 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (2 sav.)

GRS, 2 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Gretutinės studijos)
P, 1 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (1 sav.)

301 a.(100) (FsF)
13:00 ‑ 14:30

Socialinų tyrimų metodai socialinėje politikoje
D. Skučienė, doc.


SP, 2 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)

301 a.(100) (FsF)
15:00 ‑ 16:30

Pask. Raidos psichologija I
D. Nasvytienė, doc.


P, 2 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 2 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 2 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (1 sav.)

301 a.(100) (FsF)
15:00 ‑ 16:30

Sem. Socialinės politikos studijų įvadas
V. Gevorgianienė, doc.


GRS, 2 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Gretutinės studijos)
SP, 1 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras) (2 sav.)

301 a.(100) (FsF)
17:00 ‑ 18:30

Socialinų tyrimų metodai socialinėje politikoje
D. Skučienė, doc.


SP, 2 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)

301 a.(100) (FsF)
Laikas Antradienis Auditorija
09:00 ‑ 10:30

Pask. Psichologija *
R. Berniūnas, dr.


F, 2 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Bakalauras)

SP, 1 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)
SD, 1 kursas, 1 grupė, (Socialinis darbas, Bakalauras)

301 a.(100) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Pask. Asmenybės psichologija
G. Valickas, prof.


GRS, 2 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Gretutinės studijos)
P, 2 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 2 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 2 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (1 sav.)

SP, 2 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras) (1 sav.)

301 a.(100) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Sem. Edukacinė psichologija
L. Rakickienė, dr.


P, 4 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (2 sav.)

301 a.(100) (FsF)
13:00 ‑ 14:30

Politikos sociologija *
R. Žiliukaitė, doc.


GRS, 4 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Gretutinės studijos)

S, 3 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Bakalauras)

301 a.(100) (FsF)
15:00 ‑ 16:30

Pask. Sociologija
M. Pivoriūtė, dėst.


GRS, 2 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Gretutinės studijos)
S, 1 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Bakalauras)

301 a.(100) (FsF)
15:00 ‑ 16:30

Pask. Sociologijos įvadas *
M. Pivoriūtė, dėst.


F, 1 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Bakalauras)
F, 1 kursas, 2 grupė, (Filosofija, Bakalauras)

301 a.(100) (FsF)
17:00 ‑ 18:30

Tarptautinių organizacijų socialinė politika *
R. Lazutka, prof.
L. Žalimienė, prof.


SD, 2 kursas, 1 grupė, (Socialinis darbas, Magistras) (2 sav.)

SP, 1 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Magistras) (2 sav.)

301 a.(100) (FsF)
17:00 ‑ 18:30

Socialinių institucijų vadyba
L. Žalimienė, prof.


SD, 1 kursas, 1 grupė, (Socialinis darbas, Magistras) (1 sav.)

301 a.(100) (FsF)
19:00 ‑ 20:30

Tarptautinių organizacijų socialinė politika *
R. Lazutka, prof.
L. Žalimienė, prof.


SD, 2 kursas, 1 grupė, (Socialinis darbas, Magistras)

SP, 1 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Magistras)

301 a.(100) (FsF)
Laikas Trečiadienis Auditorija
09:00 ‑ 10:30

Pask. Socialinės politikos studijų įvadas
J. Charenkova, dokt
R. Lazutka, prof.


GRS, 2 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Gretutinės studijos)
SP, 1 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)

301 a.(100) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Pask. Edukacinė psichologija
S. Girdzijauskienė, doc.


GRS, 4 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Gretutinės studijos)
P, 4 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 4 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 4 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras)

301 a.(100) (FsF)
13:00 ‑ 14:30

Evoliucinė psichologija pask.
A. Bagdonas, prof.


P, 1 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 1 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 1 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 1 kursas, 4 grupė, (Psichologija, Bakalauras)

301 a.(100) (FsF)
15:00 ‑ 16:30

Pask. Psichologijos įvadas *
R. Berniūnas, dr.


F, 1 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Bakalauras)
F, 1 kursas, 2 grupė, (Filosofija, Bakalauras)
S, 1 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Bakalauras)

301 a.(100) (FsF)
16:30 ‑ 18:00

Sem. Aukštoji matematika ir statistinė duomenų analizė
V. Čekanavičius, prof.


P, 1 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
Sem. vyks nuo 16:30

301 a.(100) (FsF)
18:00 ‑ 19:30

Šiuolaikinė ugdymo filosofija
L. Duoblienė, prof.


E, 1 kursas, 1 grupė, (Edukologija, Magistras) (2 sav.)

301 a.(100) (FsF)
18:00 ‑ 19:30

Pask. Aukštoji matematika ir statistinė duomenų analizė
V. Čekanavičius, prof.


P, 1 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 1 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 1 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 1 kursas, 4 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (1 sav.)

301 a.(100) (FsF)
Laikas Ketvirtadienis Auditorija
09:00 ‑ 10:30

Vadyba
R. Lukoševičius, doc.


SD, 4 kursas, 1 grupė, (Socialinis darbas, Bakalauras)

P, 2 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 2 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 2 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
SP, 4 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)
SP, 4 kursas, 2 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)

301 a.(100) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Psichologijos tyrimo metodai
D. Čekuolienė, doc.
K. Dragūnevičius, dėst.
V. Mikuličiūtė, dr.


P, 3 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 3 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 3 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (2 sav.)
Pogrupis: 4

301 a.(100) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Psichologo profesinė etika
E. Kazlauskas, doc.


P, 4 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 4 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 4 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (1 sav.)

301 a.(100) (FsF)
13:00 ‑ 14:30

Pask. Sociologija
M. Pivoriūtė, dėst.


SP, 1 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)
SD, 1 kursas, 1 grupė, (Socialinis darbas, Bakalauras)

301 a.(100) (FsF)
15:00 ‑ 16:30

Politinė filosofija *
V. Radžvilas, prof.


BUS, (BUS studijos)

301 a.(100) (FsF)
17:00 ‑ 18:30

Politinė filosofija *
M. Stoškus, dr.


BUS, (BUS studijos) (1 sav.)

BUS, (BUS studijos) (2 sav.)

301 a.(100) (FsF)
Laikas Penktadienis Auditorija
09:00 ‑ 12:30

Neuroanatomija ir neurofiziologija
F. Laugalys, doc.


P, 1 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 1 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 1 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 1 kursas, 4 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
XI-XII m?n.

301 a.(100) (FsF)
09:00 ‑ 10:30

Neuroanatomija ir neurofiziologija
A. Barkus, doc.


P, 1 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 1 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 1 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 1 kursas, 4 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
IX-X m?n.

301 a.(100) (FsF)
15:00 ‑ 16:30

Sociologija *
M. Pivoriūtė, dėst.


BUS, (BUS studijos) (1 sav.)

301 a.(100) (FsF)
17:00 ‑ 18:30

Sociologija *
A. Širvinskienė, dr.


BUS, (BUS studijos)

301 a.(100) (FsF)
19:00 ‑ 20:30

Sociologija *
K. Vaicekauskas, dokt.


BUS, (BUS studijos) (1 sav.)

301 a.(100) (FsF)

Rudens 2017 semestras

LaikasPaskaitaAuditorija
2018 01 04
11:00 ‑ 12:30

Rezervuota
A. Sabulytė, stud.
Rezervuota

301 a.(100) (FsF)
2018 01 08
11:00 ‑ 12:30

Rezervuota
A. Sabulytė, stud.
Rezervuota

301 a.(100) (FsF)