209 a. (55) FsF auditorijos užimtumas

>>>> Užimtumas sesijos metu <<<<


Rudens 2017 semestras

Laikas Pirmadienis Auditorija
11:00 ‑ 12:30

Šiuolaikinės edukacinės psichologijos paradigmos
B. Pociūtė, doc.
R. Želvys, prof.


EVP, 1 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Magistras) (1 sav.)

209 a. (55) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Pask. Socialinės politikos sprendimai ir instrumentai
E. Dunajevas, doc.


GRS, 3 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Gretutinės studijos)
SP, 3 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)
SP, 3 kursas, 2 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras) (2 sav.)

209 a. (55) (FsF)
13:00 ‑ 14:30

Pask. Socialinės politikos sprendimai ir instrumentai
E. Dunajevas, doc.


GRS, 3 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Gretutinės studijos)
SP, 3 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)
SP, 3 kursas, 2 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)

209 a. (55) (FsF)
15:00 ‑ 16:30

Marksistinė filosofija *
K. Kirtiklis, doc.


F, 3 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Bakalauras)
F, 4 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Bakalauras)

209 a. (55) (FsF)
17:00 ‑ 18:30

Vizualumas šiuolaikiniame ugdyme *
L. Duoblienė, prof.


ŠK, 2 kursas, 1 grupė, (Edukologija, Magistras)
ŠPA, 2 kursas, 1 grupė, (Edukologija, Magistras)

209 a. (55) (FsF)
Laikas Antradienis Auditorija
09:00 ‑ 10:30

Priklausomybių psichologija *
L. Bulotaitė, prof.


SVP, 1 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Magistras)
TP, 1 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Magistras)
SD, 2 kursas, 1 grupė, (Socialinis darbas, Magistras)
SK, 1 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Magistras)
SK, 2 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Magistras)

209 a. (55) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Socialinė psichologija *
A. Laurinavičius, doc.


SP, 3 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)
SP, 3 kursas, 2 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)
SD, 3 kursas, 1 grupė, (Socialinis darbas, Bakalauras)
S, 2 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Bakalauras) (2 sav.)

209 a. (55) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Lifespan Development Psychology
V. Pakalniškienė, doc.


ERASMUS+, (Kursai užsienio kalba) (1 sav.)

209 a. (55) (FsF)
13:00 ‑ 14:30

Platonas ir Aristotelis *
S. Jankauskas, prof.


GRS, 3 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Gretutinės studijos)
GRS, 4 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Gretutinės studijos)

F, 2 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Bakalauras)

209 a. (55) (FsF)
15:00 ‑ 16:30

Socialinės paslaugos *
U.L. Orlova, dr.


GRS, 2 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Gretutinės studijos)
GRS, 3 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Gretutinės studijos)
GRS, 4 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Gretutinės studijos)
SP, 3 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)
SP, 3 kursas, 2 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)
SP, 4 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)
SP, 4 kursas, 2 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras) (2 sav.)

209 a. (55) (FsF)
15:00 ‑ 16:30

Sem. Sociologija
A. Girkontaitė, dėst.


SP, 1 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras) (1 sav.)

209 a. (55) (FsF)
17:00 ‑ 18:30

Taikinamasis tarpininkavimas
D. Skučienė, doc.


SD, 2 kursas, 1 grupė, (Socialinis darbas, Magistras) (1 sav.)

S, 2 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Magistras) (1 sav.)

209 a. (55) (FsF)
19:00 ‑ 20:30

Taikinamasis tarpininkavimas
D. Skučienė, doc.


SD, 2 kursas, 1 grupė, (Socialinis darbas, Magistras)

S, 2 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Magistras)

209 a. (55) (FsF)
Laikas Trečiadienis Auditorija
09:00 ‑ 10:30

Istorijos filosofija *
Z. Norkus, prof.


GRS, 3 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Gretutinės studijos)
GRS, 4 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Gretutinės studijos)

F, 3 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Bakalauras)

209 a. (55) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Istorijos filosofija *
Z. Norkus, prof.


GRS, 3 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Gretutinės studijos)
GRS, 4 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Gretutinės studijos) (2 sav.)

F, 3 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Bakalauras) (2 sav.)

209 a. (55) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Akademinis raštingumas
K. Dubnikas, doc.


F, 1 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Bakalauras)
F, 1 kursas, 2 grupė, (Filosofija, Bakalauras) (1 sav.)

209 a. (55) (FsF)
13:00 ‑ 14:30

Akademinis raštingumas
K. Dubnikas, doc.


F, 1 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Bakalauras) (2 sav.)

209 a. (55) (FsF)
13:00 ‑ 14:30

Gyventojų ekonominis aktyvumas *
L. Šumskaitė, dr.


GRS, 2 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Gretutinės studijos)
GRS, 3 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Gretutinės studijos)
GRS, 4 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Gretutinės studijos)
SP, 4 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)
SP, 4 kursas, 2 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras) (1 sav.)

209 a. (55) (FsF)
15:00 ‑ 16:30

Gyventojų ekonominis aktyvumas *
B. Gruževskis, prof.


GRS, 2 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Gretutinės studijos)
GRS, 3 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Gretutinės studijos)
GRS, 4 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Gretutinės studijos)
SP, 4 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)
SP, 4 kursas, 2 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)

209 a. (55) (FsF)
17:00 ‑ 18:30

Racionalaus pasirinkimo sociologija *
Z. Norkus, prof.


F, 1 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Magistras)
F, 2 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Magistras)
SK, 1 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Magistras)
SK, 2 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Magistras)

S, 1 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Magistras)

209 a. (55) (FsF)
Laikas Ketvirtadienis Auditorija
09:00 ‑ 10:30

Socialinis darbas ir sistemų teorija
B. Švedaitė-Sakalauskė, doc.


SD, 3 kursas, 1 grupė, (Socialinis darbas, Bakalauras)

209 a. (55) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Socialinio darbo metodai
L. Gvaldaitė, doc.


SD, 2 kursas, 1 grupė, (Socialinis darbas, Bakalauras) (1 sav.)

209 a. (55) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Tyrimo planavimas
J. Buzaitytė-Kašalynienė, doc.


SD, 4 kursas, 1 grupė, (Socialinis darbas, Bakalauras) (2 sav.)

209 a. (55) (FsF)
13:00 ‑ 14:30

Daugiamatės statistikos metodai socialiniuose moksluose *
J. Markevičiūtė, dr.


SP, 4 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)
SP, 4 kursas, 2 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)

209 a. (55) (FsF)
15:00 ‑ 16:30

Filosofija (anglų k.) *
L. Jakavonytė, doc.


ERASMUS+, (Kursai užsienio kalba)

BUS, (BUS studijos)
1 grup?

209 a. (55) (FsF)
16:30 ‑ 17:15

Filosofija (anglų k.) *
L. Jakavonytė, doc.


BUS, (BUS studijos)

ERASMUS+, (Kursai užsienio kalba)

209 a. (55) (FsF)
17:15 ‑ 18:45

Filosofija (anglų k.) *
L. Jakavonytė, doc.


BUS, (BUS studijos)
2 grup?

209 a. (55) (FsF)
Laikas Penktadienis Auditorija
09:00 ‑ 10:30

Refleksyvioji sociologija: Bourdieu *
A. Poviliūnas, prof.


F, 1 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Magistras)
F, 2 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Magistras)
SK, 1 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Magistras)
SK, 2 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Magistras)

S, 1 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Magistras)

209 a. (55) (FsF)
11:00 ‑ 14:30

Religijų istorija *
K. Dubnikas, doc.


F, 2 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Bakalauras)

209 a. (55) (FsF)
15:00 ‑ 16:30

Estetika *
J. Čiurlionis, dr.


BUS, (BUS studijos)

P, 2 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras)

209 a. (55) (FsF)
19:00 ‑ 20:30

Mokslo filosofija ir istorija
J. Tuleikytė, dėst.


BUS, (BUS studijos) (1 sav.)

209 a. (55) (FsF)

Rudens 2017 semestras

LaikasPaskaitaAuditorija
2017 12 04
09:00 ‑ 10:30

Rezervuota
D. Petkevičiūtė-Barysienė, dėst.
Rezervuota

209 a. (55) (FsF)
2017 12 06
19:00 ‑ 20:30

Rezervuota
V. Jurkuvėnas, dr.
Rezervuota

209 a. (55) (FsF)