207 a. (66) FsF auditorijos užimtumas

>>>> Užimtumas sesijos metu <<<<


Rudens 2017 semestras

Laikas Pirmadienis Auditorija
09:00 ‑ 10:30

Bakalauro darbo seminaras
E. Šumskienė, doc.


SP, 4 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)
SP, 4 kursas, 2 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras) (2 sav.)

207 a. (66) (FsF)
09:00 ‑ 10:30

Žmogaus teisės ir socialinis darbas *
E. Šumskienė, doc.


GRS, 4 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Gretutinės studijos)
SP, 4 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)
SP, 4 kursas, 2 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras) (1 sav.)

SP, 2 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras) (1 sav.)

207 a. (66) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Žmogaus teisės ir socialinis darbas *
E. Šumskienė, doc.


GRS, 4 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Gretutinės studijos)
SP, 2 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)
SP, 4 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)
SP, 4 kursas, 2 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)

207 a. (66) (FsF)
13:00 ‑ 14:30

Filosofija *
J. Tuleikytė, dr.


S, 1 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Bakalauras) (1 sav.)

207 a. (66) (FsF)
13:00 ‑ 14:30

Lotynų kalba
Ž. Pabijutaitė, dėst.


F, 1 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Bakalauras)
F, 1 kursas, 2 grupė, (Filosofija, Bakalauras) (2 sav.)
Pogrupis: 1, 2, 3

207 a. (66) (FsF)
15:00 ‑ 16:30

Užsienio k. (anglų k.)
S. Postic, doc.


F, 1 kursas, 2 grupė, (Filosofija, Bakalauras)

207 a. (66) (FsF)
17:00 ‑ 18:30

Užsienio k. (anglų k.)
S. Postic, doc.


F, 1 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Bakalauras)

207 a. (66) (FsF)
Laikas Antradienis Auditorija
09:00 ‑ 10:30

Tapatumo sociologija *
I.E. Juozeliūnienė, prof.


GRS, 4 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Gretutinės studijos)

S, 3 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Bakalauras)

207 a. (66) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Sem. Sociologijos įvadas *
M. Pivoriūtė, dėst.


F, 1 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Bakalauras)
F, 1 kursas, 2 grupė, (Filosofija, Bakalauras) (2 sav.)

207 a. (66) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Tapatumo sociologija *
I.E. Juozeliūnienė, prof.


GRS, 4 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Gretutinės studijos) (1 sav.)

S, 3 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Bakalauras) (1 sav.)

207 a. (66) (FsF)
13:00 ‑ 14:30

Socialinė psichologija (+socialinių įgūdžių praktikumas)
A. Dzimidienė, dokt.


P, 2 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (2 sav.)

P, 2 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (1 sav.)

207 a. (66) (FsF)
15:00 ‑ 16:30

Bendrasis įvadas į Šv. Raštą *
A.K. Pažėraitė, doc.


RSTC, (RSTC, Kita)

207 a. (66) (FsF)
17:00 ‑ 18:30

Sporto psichologija *
T. Stumbrys, lekt.


P, 2 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 2 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 2 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 3 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 3 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 3 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras)

207 a. (66) (FsF)
Laikas Trečiadienis Auditorija
09:00 ‑ 10:30

Darbo rinkos politika
B. Gruževskis, prof.


SD, 4 kursas, 1 grupė, (Socialinis darbas, Bakalauras)

207 a. (66) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Logika
M. Gilaitis, dr.


GRS, 2 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Gretutinės studijos)
F, 1 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Bakalauras) (2 sav.)

207 a. (66) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Pozityvioji psichologija: teorija ir praktika *
O. Zamalijeva, dr.


SVP, 1 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Magistras) (1 sav.)

207 a. (66) (FsF)
13:00 ‑ 14:30

Psichikos sveikatos politika *
R. Povilaitis, dr.
D. Pūras, prof.


P, 4 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 4 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (2 sav.)

P, 4 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
SD, 2 kursas, 1 grupė, (Socialinis darbas, Bakalauras) (1 sav.)

207 a. (66) (FsF)
15:00 ‑ 16:30

Sem. Ekonomika ir valstybės socialinė veikla
V. Rutkauskas, dėst.


SP, 3 kursas, 2 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)

207 a. (66) (FsF)
17:00 ‑ 18:30

Etninių santykių sociologija *
R. Juras, dėst.


S, 2 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Bakalauras)
S, 3 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Bakalauras)

207 a. (66) (FsF)
19:00 ‑ 20:30

Etninių santykių sociologija *
R. Juras, dėst.


S, 2 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Bakalauras)
S, 3 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Bakalauras) (2 sav.)

207 a. (66) (FsF)
Laikas Ketvirtadienis Auditorija
09:00 ‑ 10:30

Sem. Filosofija ir politikos teorija
M. Stoškus, dr.


SP, 1 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)

207 a. (66) (FsF)
10:45 ‑ 12:15

Duomenų analizė II/II d.
G. Murauskas, doc.


S, 2 kursas, 1 grupė, (Sociologija, Bakalauras)

207 a. (66) (FsF)
13:00 ‑ 14:30

Sem. Asmenybės psichologija
A. Kairys, doc.


P, 2 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (1 sav.)

207 a. (66) (FsF)
13:00 ‑ 14:30

Naujųjų amžių filosofija (XVIII - XIXa.)
L. Jokubaitis, dr.


GRS, 4 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Gretutinės studijos)
F, 3 kursas, 1 grupė, (Filosofija, Bakalauras) (2 sav.)

207 a. (66) (FsF)
15:00 ‑ 16:30

Žmogaus evoliucinė psichologija *
A. Bagdonas, prof.


BUS, (BUS studijos)

207 a. (66) (FsF)
17:00 ‑ 18:30

Žmogaus evoliucinė psichologija *
A. Kairys, doc.


BUS, (BUS studijos) (1 sav.)

BUS, (BUS studijos) (2 sav.)

207 a. (66) (FsF)
Laikas Penktadienis Auditorija
09:00 ‑ 10:30

Vadyba
R. Lukoševičius, doc.


SD, 4 kursas, 1 grupė, (Socialinis darbas, Bakalauras) (1 sav.)

SP, 4 kursas, 1 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras)
SP, 4 kursas, 2 grupė, (Socialinė politika, Bakalauras) (1 sav.)

207 a. (66) (FsF)
11:00 ‑ 12:30

Vadyba *
R. Lukoševičius, doc.


P, 2 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 2 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 2 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras) (1 sav.)

207 a. (66) (FsF)
13:00 ‑ 14:30

Etika *
M. Stoškus, dr.


P, 2 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 2 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 2 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 3 kursas, 1 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 3 kursas, 2 grupė, (Psichologija, Bakalauras)
P, 3 kursas, 3 grupė, (Psichologija, Bakalauras)

207 a. (66) (FsF)
15:00 ‑ 16:30

Psichologija
F. Laugalys, doc.


BUS, (BUS studijos)

207 a. (66) (FsF)
17:00 ‑ 18:30

Psichologija
G. Ambrulaitienė, dėst.


BUS, (BUS studijos) (1 sav.)

BUS, (BUS studijos) (2 sav.)

207 a. (66) (FsF)