VU EF tvarkaraščiai

Bakalauro nuolatinės (D) studijos
Ekonomika III ir IV kursai

Bankinink., 3 k., 1 gr.
Bankinink., 4 k., 1 gr.
Ek.analizė, 3 k., 1 gr.
Ek.analizė, 4 k., 1 gr.
Finansai, 3 k., 1 gr.
Finansai, 3 k., 2 gr.
Finansai, 3 k., 3 gr.
Finansai, 4 k., 1 gr.
Finansai, 4 k., 2 gr.
Finansai, 4 k., 3 gr.
Tarpt.ek., 3 k., 1 gr.
Tarpt.ek., 3 k., 2 gr.
Tarpt.ek., 4 k., 1 gr.
Tarpt.ek., 4 k., 2 gr.
Vš.sekt.ek, 3 k., 1 gr.
Vš.sekt.ek, 4 k., 1 gr.
VVA (anglų k.)

Busin.adm., 3 k.
BA(I year), 1 k., 1 gr.
BA(II year, 2 k., 1 gr.
BA(II year, 2 k., 2 gr.
M and GB, 3 k.
M and GB, 4 k.
VVA I ir II kursai

VVA, 1 k., 1 gr.
VVA, 1 k., 2 gr.
VVA, 1 k., 3 gr.
VVA, 2 k., 1 gr.
VVA, 2 k., 2 gr.
VVA, 2 k., 3 gr.
Ekonomika I ir II kursai

Ekonomika, 1 k., 1 gr.
Ekonomika, 1 k., 2 gr.
Ekonomika, 1 k., 3 gr.
Ekonomika, 1 k., 4 gr.
Ekonomika, 1 k., 5 gr.
Ekonomika, 1 k., 6 gr.
Ekonomika, 1 k., 7 gr.
Ekonomika, 2 k., 1 gr.
Ekonomika, 2 k., 2 gr.
Ekonomika, 2 k., 3 gr.
Ekonomika, 2 k., 4 gr.
Ekonomika, 2 k., 5 gr.
Ekonomika, 2 k., 6 gr.
Ekonomika, 2 k., 7 gr.
Ekonomika, 2 k., 8 gr.
VIS

VIS, 1 k.
VIS, 2 k.
VIS, 3 k.
VIS, 4 k.
VVA III ir IV kursai

BAA, 3 k.
BAA, 4 k.
In.prj.vld, 3 k., 1 gr.
In.prj.vld, 4 k.
Kom., 3 k.
Kom., 4 k.
VO, 3 k.
VO, 4 k.
Verslas ir teisė

VT, 1 k., 1 gr.

d
Bakalauro nuolatinės (S), sesijinės studijos
VVA I ir II kursai

VVA, 1 k.
VVA, 2 k.
Ekonomika I ir II kursai

Ekonomika, 1 k.
Ekonomika, 2 k.
VVA III, IV, V kursai

VO, 3 k.
VO, 4 k.
Ekonomika III, IV, V kursai

Finansai, 3 k.
Tarpt.ek., 4 k.

Bakalauro nuolatinės (S) - po kolegijų ir aukštesniųjų mokyklų - studijos
3 metų studijos

Ekonomika, 3 k.
Ekonomika, 4 k.
Ekon.(kl.)
VVA , 3 k.
VVA (kl.)
2 metų studijos

Ekonomika, 3 k., 1 gr.
Ekonomika, 3 k., 2 gr.
Ekonomika, 4 k., 1 gr.
Ekonomika, 4 k., 2 gr.
VVA , 3 k., 1 gr.
VVA , 3 k., 2 gr.
VVA , 4 k., 1 gr.
VVA, 4 k., 2 gr.

Magistro nuolatinės (D) studijos
Ekonomika

Bankinink., 1 k.
Bankinink., 2 k.
Ek.analiz., 1 k.
Ek.analiz., 2 k.
Ek.polit., 1 k.
Ek.polit., 2 k.
EES, 1 k.
EES, 2 k.
Finansai, 1 k.
Finansai, 2 k.
Verslas

VPV (PV), 1 k.
VPV(PV), 2 k.
VPV (VOV), 1 k.
VPV(VOV), 2 k.
VPV, 1 k.
Vadyba

Apsk.aud., 1 k., 1 gr.
Apsk.aud., 2 k., 1 gr.
Apsk.aud., 2 k., 2 gr.
Kokyb.vad., 1 k.
Kokyb.vad., 2 k.
Rink.int.k, 1 k.
Rink.int.k, 2 k.
Str.ISvald, 1 k.
Str.ISvald, 2 k.
Tarpt.v.v., 1 k.
Tarpt.v.v., 2 k.
Žm.išt.vld, 1 k.
Žm.išt.vld, 2 k.

Magistro nuolatinės (D) studijos anglų kalba
1 year

EAP, 1 k.
Finance, 1 k.
IBEM(Econ), 1 k.
IBEM(Manag, 1 k.
IBEM(Parma, 1 k.
MIC, 1 k.
QM, 1 k.
2 year

EAP, 2 k.
Finance, 2 k.
IBEM, 2 k.
MA, 2 k.
MIC, 2 k.

Magistro nuolatinės (S) studijos
Verslo ekonomika

TVE, 2 k.
VF, 2 k.
Verslo ek., 1 k.
Verslo vystymas

Vers.vyst., 1 k.
Organizacijų (Verslo) vystymas

Vers.vyst., 2 k.
Kokybės vadyba

Kokyb.vad., 1 k.
Kokyb.vad., 2 k.

Doktorantūros studijos
Ekonomikos kryptis

Doktorant.
Vadybos kryptis

Doktorant.

Papildomosios studijos
Ekonomika

Ekonomika, 1 gr.
Ekonomika, 2 gr.
Vadyba ir verslo administravimas

VVA, 1 gr.
VVA, 2 gr.