VU MIF VSL STSC
Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimų centras, Virtualių skaičiavimų laboratorija
Naujienos
Dažnos problemos
Studentams
Darbuotojams
Administratoriams
Naudotojų sąrašai
Programų sąrašai
Debesų kompiuterija
Skaičiavimų tinklas
Microsoft Imagine
Belaidis tinklas
Kompiuterių tinklas
Budėjimo grafikas
Esant problemoms VU MIF kompiuterių tinkle rašykite adresu:
pagalba@mif.vu.lt .

 

OpenMP


Debian distribucijoje OpenMP yra gcc/g++/gfortran sudėtyje.

Daugiau informacijos apie OpenMP yra puslapyje.


Tipiškas darbo su OpenMP scenarijus

$ ssh rona1043@uosis.mif.vu.lt
rona1043@uosis.mif.vu.lt's password: 
Linux linux4 2.6.32-5-xen-amd64 #1 SMP Mon Jan 16 20:48:30 UTC 2012 x86_64
...
Last login: Fri Mar 9 14:49:50 2012 from matrix.mif
rona1043@linux4:~$ klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_11043_o28366
Default principal: rona1043@MIF

Valid starting   Expires      Service principal
03/10/12 10:35:26 03/11/12 10:35:12 krbtgt/MIF@MIF
rona1043@linux4:~$ ssh cluster
Linux lxibm102 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Mon Jan 16 16:22:28 UTC 2012 x86_64
...
Last login: Fri Mar 9 15:07:01 2012 from linux4.mif
rona1043@lxibm102:~$ mkdir -p ~/testas
rona1043@lxibm102:~$ cd ~/testas
rona1043@lxibm102:~/testas$ cp /scratch/lustre/test/openmp/hello.c .
rona1043@lxibm102:~/testas$ cp /scratch/lustre/test/openmp/hello.sh .
rona1043@lxibm102:~/testas$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 rona1043 rona1043 561 Mar 10 10:51 hello.c
-rw-r--r-- 1 rona1043 rona1043 75 Mar 10 10:51 hello.sh
rona1043@lxibm102:~/testas$ cat hello.sh
#!/bin/sh
#SBATCH -p short
#SBATCH -c4
gcc -fopenmp -o hello hello.c
./hello
rona1043@lxibm102:~/testas$ sbatch hello.sh
Submitted batch job 234
rona1043@lxibm102:~/testas$ squeue
 JOBID PARTITION   NAME   USER ST    TIME NODES NODELIST(REASON)
rona1043@lxibm102:~/testas$ ls -l
total 24
-rwxr-xr-x 1 rona1043 rona1043 9297 Mar 10 10:52 hello
-rw-r--r-- 1 rona1043 rona1043 561 Mar 10 10:51 hello.c
-rw-r--r-- 1 rona1043 rona1043  75 Mar 10 10:51 hello.sh
-rw-r--r-- 1 rona1043 rona1043 156 Mar 10 10:52 slurm-234.out
rona1043@lxibm102:~/testas$ cat slurm-234.out
Hello, world.
Hello, world.
Hello, world.
Hello, world. 
rona1043@lxibm102:~/testas$ logout
Connection to cluster closed.
rona1043@linux4:~$ logout
Connection to uosis.mif.vu.lt closed.

Hello world programos tekstą ir skripto failą galite rasti /scratch/lustre/test/openmp kataloge.

Pastaba. Dalis informacijos šiuose puslapiuose prieinama tik VU MIF kompiuterių tinklo naudotojams, pateikusiems savo VU MIF naudotojo vardą ir slaptažodį.
© 1999 - 2023 VU MIF Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimo centras