LMD logo  LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJOS 58-OJI KONFERENCIJA IR LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMAS

 

Maloniai kviečiame dalyvauti Lietuvos matematikų draugijos 58-ojoje konferencijoje, kuri vyks 2017 m. birželio mėn. 21-22 d. Vilniuje, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete (Naugarduko g. 24).

LMD konferencijos programinis komitetas

Ramūnas Garunkštis, Pranas Katauskis, Aleksandras Krylovas, Kęstutis Kubilius, Olga Kurasova, Remigijus Leipus (pirmininkas), Edmundas Mazėtis, Vidmantas Pekarskas, Stasys Rutkauskas (pirmininko pavaduotojas), Jonas Šiaulys, Artūras Štikonas, Rimantas Vaicekauskas.

Konferencijos organizacinis komitetas

Paulius Drungilas (pirmininkas), Edmundas Gaigalas, Aleksandras Krylovas, Remigijus Leipus, Šarūnas Repšys, Rima Stančikienė, Gediminas Stepanauskas, Artūras Štikonas.

Konferencijos sekcijos

  1. Algebra, skaičių teorija ir geometrija  (Algebra, Skaičių teorija, Geometrija, Topologija, Matematinė logika, Funkcijų teorija);
  2. Stochastiniai metodai ir modeliai (Atsitiktiniai procesai, Finansų ir draudimo matematika, Statistika, Tikimybių teorija);
  3. Matematikos taikymai;
  4. Diferencialinės lygtys ir skaičiavimo metodai;
  5. Matematikos istorija ir didaktika (Matematikos istorija, Matematikos ir informatikos dėstymo metodika);
  6. Teorinė informatika.

Plenariniai pranešimai

Konferencijos programa

Registracija

Norinčius dalyvauti konferencijoje prašome iki 2017 m. gegužės 1 d. registruotis Lietuvos matematikos rinkinio – LMD darbų tinklalapyje. Būtina pateikti dalyvio duomenis, nurodyti sekciją ir pranešimo pavadinimą.

Jeigu iškiltų klausimų, prašome kreiptis el. paštu LMD58@mif.vu.lt

Registracijos mokestis

Pagrindinis konferencijos dalyvio registracijos mokestis LMD nariams – 10 Eur, ne LMD nariams – 15 Eur, doktorantams ir studentams - 5 Eur.

Dalyvio mokestis turi būti sumokėtas pavedimu iki 2017 m. gegužės 9 d. į šią sąskaitą :

Swedbank banke: LT14 7300 0100 0248 3004
Gavėjas: Lietuvos matematikų draugija
Įmonės kodas (juridinio asmens kodas): 191607025
Mokėtojo kodas: fiziniam asmeniui – asmens kodas, juridiniam asmeniui – įmonės kodas
Mokėjimo paskirtis: LMD58

Vėliau pagrindinis konferencijos dalyvio registracijos mokestis LMD nariams – 15 Eur, ne LMD nariams – 20 Eur.  Pagrindinis konferencijos dalyvio mokestis turi būti sumokėtas pavedimu į aukščiau nurodytą sąskaitą.

Vakaronė

Iš dalyvių, dalyvausiančių konferencijos vakaronėje, imamas papildomas 20 Eur mokestis, kurį prašome sumokėti iki 2017 m. gegužės 9 d. į aukščiau  nurodytą sąskaitą.

Apgyvendinimas

Prašome iki gegužės 1 d. pranešti el. paštu LMD58@mif.vu.lt, jei reikės apgyvendinimo VU svečių namuose (K. Čiurlionio g. 1, kaina: ~ 18 eurų už parą).

Pranešimai

Pranešimai bus skaitomi naudojantis kompiuteriu su vaizdo projektoriumi. Bus galima naudotis Adobe Acrobat Reader ir Microsoft Office programų paketu (Word, PowerPoint ir kt.). Jeigu bus reikalingos kitos techninės priemonės, prašome apie tai pranešti el. paštu LMD58@mif.vu.lt

Straipsniai

Straipsnius pranešimo tema bus galima atspausdinti leidinyje Lietuvos matematikos rinkinys LMD darbai. Juos būtina parengti pagal LMD valdybos patvirtintus reikalavimus (žr. leidinio tinklalapio nuorodą Informacija autoriams ) ir pateikti per leidinio interneto svetainę iki 2017 m. birželio 12 d.

 

LMD 58-osios konferencijos organizacinis komitetas
Vilniaus universiteto
Matematikos ir informatikos fakultetas

 
El. p.: LMD58@mif.vu.lt
Naugarduko g. 24
LT-03225 Vilnius